Category: Hadž i umra


Dan Arefata

Pitanje:

Uvaženi šejhu, dan Arefata je jedan od Allahovih dana.Pojedini ljudi provode većinu ovog dana u nekim radnjama, kao što su kuhanje,odmaranje, a ne posvećuju se ovome velikom danu?

Odgovor:

Kada su pitanju nužne stvari, kao što je pripremanje jela i ostalih potrepština,kao što je donošenje vode i slično,u tome nema problema, jer je to potpomaganje u dobru i bogobojaznosti.

A što se tiče provođenja vremena u kojemse ne spominje Allah i provođenje vremena u  radnjama koje nisu potrebne ,to je gubljenje vremena od kojeg  nema koristi.

Osoba, pa čak i oni koji su zaposleni trebaju vrijeme  koristiti za spominjanje  Allaha, dovu  Allahu Uzvišenom u tom danu i na tome mjestu.

Šejh Salih Fewzan

 


 

Prijevod:Senad Muhić


Odgovor:”Dozvoljeno je obaviti umru za umrloga ,kao što je i hadž dozvoljeno obaviti.Također je za umrlu osobu dozvoljeno obaviti i tavaf oko Kabe,a tako i sva ostala dobra djela.Rekao je Imam Ahmed:Živom a i umrlome  muslimanu koristi svako dobro djelo koje se za njega uradi

…Ako bi čovjek učinio dobro djelo i poklonio sevape od njega nekom muslimanu, to je dozvoljeno

Medžmu‘u fetawa ve resaili-Ibn Usejmin