Category: Vjerovanje u Sudnji dan


 

1.Tevba-pokajanje

Dokaz tome su ajeti koji govore da o tome da onaj koji se pokaje neće biti kažnjen džehennemom, kao što se to naglašava u 60. ajetu sure Merjem i 160. Ajetu sure El-Bekare.

2.Istigfar- traženje oprosta

Ukoliko se tevba u šerijatskim tekstovima spomene pojedinačno onda ona obuhvata i istigfar i obrnuto, a ukoliko se spomenu oba izraza onda istigfar znači traženje zaštite od zla koje se desilo, dok tevba znači povratak i traženje zaštite od loših postupaka kojih se osoba boji u  budućnosti.

3. Činjenje dobrih djela.

Jedno dobro djelo se vrijednuje deset puta, dok se jedno loše djelo broji samo kao jedno, pa teško onome čijih loših djela bude više nego dobrih.

4.Ovosvjetske nedaće

Dokaz ovome jeste hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, a u kojem se spominje da čovjeka neće zadesiti ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe.

5.Kaburski azab- kazna može biti razlog zbog kojeg čovjek biva pošteđen džehennema.

6.Činjenje dove i traženje oprosta za umrlu osobu.

7.Poklanjanje sevapa umlrloj osobi kao što su sevapi od sadake, učenja Kur'ana, hadždža i tome slično.

8.Teškoće na Sudnjem danu

9.Zagovaranje onih kojima bude šefat dozvoljen.

10.Oprost Allaha bez bilo čijeg zagovaranja.

Prva vrsta:Veliki šefat (Eš-šefa'atu-l-‘uzma)

Ovo je vrsta šefata koja je posebna za Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.

 

Druga vrsta:Šefat za osobe kojima je broj dobrih i loših postupaka podjednak, kako bi ušli u džennet.

 

Treća vrsta:Šefat za osobe kojima je presuđeno da uđu u vatru, kako ne bi u nju ušli.

 

Četvrta vrsta:Šefat za osobe kojima je presuđeno da uđu u džennet,kako bi bili na uzvišenijim stepenima nego što su zaslužili.

 

Peta vrsta:Šefat za određene osobe kako bi ušli u džennet bez polaganja računa.

 

Šesta vrsta:Šefat za osobe koji su zaslužili kaznu džehennemsku,kako bi im se olakšala (smanjila) kazna, kao što je slučaj sa Ebu Talibom.

 

Sedma vrsta:Šefat kako bi se dozvolilo svim vjernicma da uđu u džennet.

 

Osma vrsta:Šefat za velike griješnike muslimane koji su ušli u vatru, kako bi iz nje izašli.

 

(Ibn Ebi-l-Izz, Šerhu-l-akideti-tahavijjeti, 1/349-357