Category: Allahova svojstva-sifati


Rekao je Uzvišeni:

“Sve će biti uništeno osim Lica Njegovog.”

“I ostat će samo Lice Gospodara tvoga,Veličanstvenog i Plemenitog.”

 

Allah Uzvišeni nas je u ovima ajetima obavjestio da On ima Lice koje neće nestati.

Džehmije negiraju da Allah posjeduje lice i negiraju da On ima sluh, vid i oči.

Onaj ko nas upita o tome da li Allah ima lice, kazat ćemo mu:”Da, suprotno onom što smatraju novotari, a dokaz tome su riječi Njegove:I ostat će samo Lice Gospodara tvoga,Veličanstvenog i Plemenitog.”

Upitani smo o tome da li Allah ima dvije ruke, pa smo kazali da ima, ali kakvoću tih ruku ne znamo, a dokaz tome su riječi Uzvišenog:”Allahova ruka je iznad njihovih ruku” i riječi Njegove:…”ono što sam stvorio sa svoje dvije ruke.”

A od Poslanika se prenosi da je rekao:”Allah je svojom rukom potrao Ademova leđa i iz njih njegove potomke izveo.”

Pitamo novotare:Zašto smatrate da ruka koja je spomenuta u Kur'anu znači blagodat, da li imate dokaz o tome u koncenzusu učenjaka ili jeziku?

Međutim to neće naći ni u govoru učenjaka niti u jeziku.

Ukoliko uzmemo da ruka znači blagodat, onda nema nikakve razlike između stvaranja Adema i Iblisa.

Iz knjige :El-Ibane an-usuli-d-dijane,autora Ebu-Hasana Eš'arija

 

Neke muatezile, džehmije i harurije kažu da je znaženje : “Milostivi koji se nad Aršom uzvisio” ,ustvari da je zagospodario (istewla) Aršom i da je Allah na svakom mjestu, zanijekali su da je Allah iznad Arša(mustevin ala aršihi) kao što to tvrde pripadnici Istine.”

(Ebu-l-Hasan El-Ešari,El-Ibane an usuli-d-dijane,1/108)

 

Rekao je Ebu Bekr:”Došli smo ja i Ebu-l-Abbas El-Anberi kod imama Ahmeda pa smo mu saopštili da postoje ljudi koji tvrde da Kur'an nije stvoren,ali da nije ni nestvoren ,pa je kazao:Takvi koji to kažu su gori po ljude od džehmija,a zatim je nastavio imam Ahmed: Ja sam ubijeđen da Kuran nije stvoren.”

(Ebu-l-Hasan El-Eš'ari, El-Ibane fi usuli-d-dijane, 1/87

Iz knjige :El -Ibane ‘an usuli-d-dijane, autora Ebu-l-Hasana El-Eš'arija

Rekao je Uzvišeni:”Toga dana će neka lica svjetla biti, u Gospodara svoga će gledati.”

Ako nas neko upita o značenju riječi Allaha Uzvišenog:”Do Njega pogledi neće doprijeti.”, kazat ćemo mu:Postoji mogućnost da to znači da ga neće vidjeti na dunjaluku, a da će do Njega doprijeti na ahiretu, jer je gledanje u Allaha najbolja blagodat, a ta najbolja blagodat će biti na boljem svijetu.

A postoji mogućnost da taj ajet znači da  pogledi nevjernika i poricatelja neće do Njega doprijeti.”