Ime bloga: https://subuluselam.wordpress.com

Urednik: Senad Muhić

Univerzitet: Islamski univerzitet Muhammed b. Saud

Fakultet: Islamska teologija, odsjek: Usulu-d-din (akaid, tefsir, hadis)

Riyadh, Saudijska Arabija

Blog ima za cilj da prezentira Islam onakvim kakav on jeste, oslanjajući se pri tome na argumente iz Kur'ana i Poslanikove prakse, te govor poznatih i priznatih,  prijašnjih i savremenih islamskih učenjaka.