Archive for Novembar, 2012


 

 Halid b. el-Velid, čija se izvanredna sposobnost za komandovanje najbolje pokazala b Bici na Mu'ti, nakon čega mu je Allahov Poslanik  dao nadimak Allahova sablja (Sayfullah). Vodio je rat protiv otpadnika od Islama i nad njima izvojevao pobjedu. Nakon toga Ebu Bekr ga je poslao u Irak gdje je stanovnike Hire privolio na potpisivanje ugovora o vazalnom odnosu i osvojio oblast Sevad (asSawad). Postavivši u novoosvojnim oblastima u Iraku za namjesnika el-Musenna b. Harisa, Halid se nakon toga zaputio prema Šamu, gdje je u Bici na Jermuku izvojevao sjajnu pobjedu nad Bizantijcima. Umro je u Himsu u Siriji.

 Ebu ‘Ubejde b. al-Džerrah -osvojio je Damask, Hims, Antakiju i Halep

Sa ‘d b. Eba Vekkas -osvojio je Perziju i podigao grad Kufu.

Ukbe b. Naf'i el-Fihri-podigao je Kajrevan i sa svojim osvajanjima došao do obale Atlanskog okeana.

Masa b. Nusajr-dovršio je osvajanja u Sjevernoj Africi i zapovjedio Tariku b. Zijadu da pređe Gibraltar i započne osvajanja u Andaluziji, da bi mu se kasnije i sam pridružio i u osvajanjima stigao sve do Pirineja.

Kutejbe b. Muslim el-Bahili -u svojim osvajanjima na Istoku izbio na granice Kine.

Muhammed b. el-Kasim es-Sekafi preko koga je Allah uputio stanovnike pokrajine Sind.

Salahuddin el-Ejjubi -porazio je 583/1187. godine, u Bici kod Hittina (u Palestini), krstašku vojsku i oslobodio Jerusalim (Kuds))

Ez-Zahir Bibris el-Bundukdari -po naređenju memlučkog sultana Kutuza 658/1260. godine, pokrenuo je veliki napad na Mongole i porazio ih u čuvenoj Bici kod ‘Ajni Džaluta.

 

Nema sumnje da je petak najvrijedniji dan u sedmici. To je dan koji je nekim narodima stavljen u dužnost da ga poštuju, pa su to zapostavili, dok je nas muslimane Allah uputio da znamo koji je to dan.Jevreji veličaju subotu, kršćani nedjelju, dok je, u to nema sumnje, petak praznik, odnosno sedmični blagdan za sve muslimane.Rekao je Ibn Kajjim El-Dževzije: “To je muslimanima blagdan na ovome svijetu.”

Nazivanje petka praznikom odnosno blagdanom preneseno je ispravnom predajom u kojoj Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, veli: “Ovo je blagdan kojeg je Allah podario muslimanima, pa ko dočeka petak neka se okupa.”

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

Hadis bilježi Ibn Madže u svome Sunenu i Taberani u El-Mudžemu-l-Evsatu, a dobrim  ga je ocjenio Albani.

Ašura

O ti koji me pitaš o mojem pravcu i uvjerenju, upućen će biti onaj ko uputu traži

Slušaj govor onoga koji ono što govori dobro zna i koji od svoga govora nimalo ne odstupa niti ga mjenja.

Ljubav prema svim ashabima moj je pravac, a ljubavlju prema Poslanikovoj porodici se Allahu približavam

Svi oni imaju velike odlike i vrijednosti, međutim Siddik (Ebu Bekr) je među njima najbolji

Ja potvrđujem ono što je u Kuranu objavljeno, u njegovim ajetima, a on je plemeniti i objavljeni.

I govorim: Rekao je Allah Uzvišeni i Mustafa koji ukazuje na pravi put, i pogrešno sve to ne tumačim

Sve ajete o Allahovim svojstvima potvrđujem onako kako je kazano, onako kako nam je od prve generacije preneseno

Sve što kažem pripisujem onima koji nam to prenose i prezam od toga da se (Allahova svojstva) zamišljaju

Ružan li je postupak onoga ko Kuran zapostavi, a kada iznosi dokaze, samo ništavan govor navodi

A vjernici će istinski vidjeti svoga Gospodara, koji se, ne opisujući to, spušta na nebo

I tvrdim da su vaga (dobrih i loših postupaka) i havd (vrelo) istina i nadam se da ću sa njega da pijem

Također i sirat ćuprija  će biti postavljena iznad džehennema, a onaj ko je bio Allahu predan biće spašen, dok svako drugi neće imati nikakve vrijednosti

Vatru će kušati nesretnik zbog mudrosti (Allahove), a bogobojazni će u džennetske perivoje biti uvedeni

Svakoga onog koji je živ i razuman, u kaburu čeka djelo za koje će pitan biti

Ovo je bilo uvjerenje Šafije i Malika, Ebu Hanife, a zatim i Ahmeda, tako se prenosi

Ako budeš slijedio njih, bićeš upućen, a ako budeš uvodio novotarije, nema ti spasa.

Sa arapskog preveo :Senad Muhić

-Pranje ruku (šaka) na početku abdesta je sunnet, i čovjek ima pravo da bira da li će ih oprati jednom, dva ili tri puta.

-Onaj ko opera prvo lijevu, a zatim desnu ruku nije dužan da obnavlja abdest.

-Obaveza je onome ko nema ništa na nogama da ih opera do članaka.

-Onaj ko uzme propisan abdest te nakon toga  obuje mestve na noge , ima pravo da uzima mesh preko toga.

-Putnik koji ima vode,a li mu je potrebna za piće, neće je koristiti za abdest nego će uzeti tejemmum.

-Onaj ko uzme tejemmum,a zatim klanja, te nakon što istekne vrijeme namaza nađe vodu, nije dužan da obnavlja namaz.

-Onaj ko uzme tejemmum, pa nakon toga nađe vodu ,a nije počeo sa namazom, tejemmum mu je pokvaren i mora uzeti abdest.

Onaj ko isčitava životopis Poslanika , sallallahu alejhi ve selleme, primjetiće da je on u svim segmentima svoga života primjenjivao kur'anske upute, te je upravo zbog te činjenice i bio najbolji čovjek, najljepšeg morala.

Poznata dova Poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je bila: “Uputi me da što ljepšeg morala budem i otkloni od mene svaku vrstu ružnog ponašanja.”(Muslim,771)

Pored toga što je lično primjenjivao ono što mu Uzvišeni naređuje i što je bio najboljeg morala, on je i druge pozivao ka tome i ukazivao im na vrijednost lijepog ponašanja. U jednom hadisu on je rekao: “Najpotpunijeg vjerovanja su oni koji imaju najljepše ponašanje.”(Tirmizi, 1196)

Jedan od ciljeva njegovog poslanstva je naglašen u sljedećem hadisu: “Poslan sam da usavršim moral kod ljudi.”(Buhari u djelu El-Edebu-l-mufred, 273)

Svako onaj ko želi da na Sudnjem danu bude u blizini Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, neka primjeni ovaj hadis: “Najbliži meni na Sudnjem danu će biti onaj koji bude najboljeg morala.”(Ahmed,7035)

O vrijednosti lijepog ponašanja dovoljno govori hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, veli: ” Lijepim ponašanjem vjernik dostiže stepen onoga ko noću klanja, a danju posti.” (Ebu Davud,4798)

Svako onaj ko želi da vaga njegovih dobrih dijela na Sudnjem danu bude teška, neka se lijepo ponaša, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže : “Ništa na Sudnjem danu, prilikom vaganja dobrih dijela neće biti teže od lijepog morala.” (Tirmizi, 2002)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je savjetovao ashabe kad god je to bio u prilici, a najčešće ih je savjetovao da budu bogobojazni i da se lijepo ophode. Savjetovajući Ebu Zerra, Allah sa njim bio zadovoljan, Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: “Boj se Allaha gdje god da si, nakon lošeg učini dobro dijelo koje će ga izbrisati i prema ljudima se ophodi na najbolji način.” (Tirmizi, 1987)

A savjetujucii Muaza ,govorio je : “Obožavaj samo Allaha i ništa mu kao sudruga ne pripisuj, kada ti neko učini loše , ti mu dobrim uzvrati, budi ustrajan i lijepo se ponašaj.” (Ibn Hibban,524)

Jedne prilike je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, upitan o djelu zbog kojeg će ljudi najviše ulaziti u džennet, pa je odgvorio: “Bogobojaznost i lijepo ophođenje.”(Tirmizi, 2004)

A kada ga je jedan čovjek upitao o tome ko je najbolji vjernik,odgovorio je : “Onaj ko ima najbolje ponašanje.” (Ibn Hibban, 484)

Upućujući savjet svim svojim ashabima, jedne prilike je upitao: “Hoćete li da vam kažem ko je od vas najbolji? Ashabi su odgovorili:Hoćemo o Allahov Poslaniče, a on im je rekao:To su oni koji imaju najbolji moral.” (Ahmed, 2/335,403)

Nakon Poslanika sallallahu alejhi ve selleme su došli ljudi koji su primjenjivali ono što je on radio i govorio i čiji je moral bio u skladu sa Allahovim riječima i praksom Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Primjer njihovog slijeđenja Poslanikove prakse navodi Imam Sabuni (umro 449 h.) u svojoj knjizi Akidetu-s-selefi we ashabi-l-hadisi kada kaže: “Naši ispravni prethodnici su jedni druge savjetovali da klanjaju noćni namaz, održavaju rodbinske veze, jedni drugima nazivaju selam, hrane siromašne, budu samilosni prema siromašnima i jetimima, da se brinu o interesima muslimana, da čine dobra djela…” Lijepo ponašanje je bilo dio akide (vjerovanja) naših ispravnih prethodnika i jedan od temelja njihovog menhedža (puta kojima su hodili).

Jedne prilike Ebu Derda je rekao svojoj supruzi: “Cijelu noć sam klanjao i plakao i molio Allaha da mi da lijepo ponašanje kao što mi je dao lijep izgled.” Ona mu je rada kazala:Zar si cijelu noć samo to molio, a on je odgovori: Rob može imati lijepo ponašanje i da ga ono uvede u džennet, a može imati i ružno ponašanje pa da ga ono uvede u vatru.”

Molimo Allaha Uzvišenog da nam podari lijepo ponašanje kao što nam je podario ispravno vjerovanje.

-Namaz ne vrijedi bez propisane čišćenja ukoliko postoji mogućnost da se ono izvrši

-Onaj ko se propisano očisti može da klanja koliko hoće namaza sve dok tu čistoću ne izgubi

-Velika i mala nužda, izlazak sperme ili puštanje vjetra , te gubljenje razuma na bilo koji način poništava čistoću

-Smijanje van namaza ne poništava taharet niti obavezuje uzimanje abdesta

-Glasno smijanje u namazu kvari abdest

-Ne kvari abdest ukoliko čovjek poljubi svoju majku, kćerku ili sestru iz počasti njima

-Izlazak mlijeka iz dojke ne kvari abdest

Izvor: El-Idžma, od Ibn Munzirija

Hidžra u islamskoj historiji predstavlja veoma bitan događaj koji je bio uzrokom promjene načina d’awe (poziva) u Islam i njegove vrijednosti .Ona predstavlja granicu između dva razdoblja Islama, onog mekkanskog i onog medinskog.

Svaki segment Poslanikovog , sallallahu alejhi ve selleme,  života je veoma bitan za muslimane, jer se u tome nalaze velike  pouke koje nisu vezane  samo za jedno vrijeme i jedno područja, nego su one trajne i uvijek aktuelne.

Ovaj događaj je ostavio velike tragove ,ne samo na muslimane koji su živjeli u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nego  i na sve muslimane u bilo kojem vremenu i na bilo kojem prostoru.

Ta hidžra nije bila samo formalno preseljenje iz  jednog mjesta u drugo, nego  ona predstavlja i suštinsko preseljenje iz jednog stanja u drugo, ona ustvari označava preseljenje muslimana iz stanja potlačenosti u stanje nadmoći.

Hidžra u jezičkom smislu označava ostavljanje  nečega , prelazak iz jednog stanja u drugo.

Ovo se značenje spominje i u Kur'anu, u riječima Uzvišenog:     

والرجزَ فاهجرْ

“I kumire napusti.“ (El-Muddessir,5)

Također se u 10.ajetu sure El-Muzzemmil spominje isto značenje:  

واهجرهم هجراً جميلاً  

“…i izbjegavaj (napusti)  ih na prokladan način.“

U terminološkom smislu ona označava preseljenje iz područja gdje se čini širk u područje gdje je Islam nadmoćan, a u suštinskom smislu ona je ostavljanje svega onoga što je zabranjeno.

Hidžra jednog muslimana se može desiti zbog sljedećih razloga:

1.Očuvanje vjere.

U mnogim zemljama se dešavalo da su ljudi bili prisiljavani da napuste vjeru.U takvim slučajevima  Allah nam naređuje da učinimo hidžru i da potražimo mjesto gdje ćemo imati priliku da praktikujemo vjeru.

Rekao je Uzvišeni:

 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون

“O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja z aista prostrana, zato samo Mene obožavajte.“

(El-Ankebut, 56)

U jednoj predaji se navodi:

من فر بدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شبراً منها وجبت له الجنة وكان رفيقاً لأبيه إبراهيم

“Ko napusti neko mjesto radi očuvanja vjere, zagarantovan mu je džennet i biće u društvu Ibrahimovom.“

Allah je ukorio one muslimane koji se nisu iselili sa Poslanikom u Medinu.

Rezultat njihovog ostanka u tadašnjoj Mekki je bio da su neki od njih bili zlostavljani zbog praktikovanja vjere, pa su se nakon toga morali skrivati i ispoljavati ono što ima vjera ne nalaže, iako su u srcima svojim ostali muslimani.

2.Nepravda u društvu (ekonomska i sl.)

Ukoliko bi musliman ostao da boravi u mjestu gdje vlada nepravda, taj boravak može uticati na promjenu  njegovog stanja, te zbog nepravde koja mu se čini može da popusti u praktikovanju vjere ili da je upotpunosti napusti.

Rekao je Uzvišeni:

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون

“One koji se isele Allaha radi,nakon što im je bila činjena nepravda (nakon što su bili progonjeni), Mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti.“ (En-Nahl,41)

I rekao je:

ومن يهاجر في سبيل الله يجدْ في الأرض مراغماً كثيراً وسعة

“Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, i slobodu.“ (En-Nisa, 100)

Bilježi imam Ahmed hadis u kojem se navodi da je Poslanik,sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

البلاد بلادُ الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيراً فأقم.

“Svaka zemlja je Allahova zemlja, a svi su robovi Allahovi robovi, pa gdje god vidiš da ti je dobro da boraviš,nastani se.“

Hidžra u formalnom smislu nekada može biti obavezna, a nekada i ne mora, međutim hidžra u svom suštinksom značenju je obaveza koja nema alternativu.

Musliman je zadužen da napusti sve ono što je Allah zabranio, jer to je ustavari i cilj našeg postojanja, tj.da obožavamo  Allaha , praktikujući ono što je On naredio,a ostavljajući ono što je On zabranio.

Zato Poslanik, sallallahu alejhi ve seleme, definišući pravog muhadžira,veli:

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

“To je svako onaj ko napusti ono što je zabranjeno.“ (Buhari)

Muslimani su danas u velikoj potrebi za hidžrom kojom će napustiti sve ono što je Allah zabranio i kojom će početi da se pridržavaju svega onoga što je vjerom naređeno.

Zato  hidžra ne smije da bude samo događaj koji će se svake godine prepričavati , ona treba da bude pouka koja će ostaviti tragove u našim životima.

 

Preveo:Senad Muhić

-Učenje ezana okrenut prema kibli je sunnet

-Namaz ne vrijedi bez nijjeta

-Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme je dizao ruke prilikom početnog tekbira

-Onaj ko preda selam samo na jednu stranu učinio je dozvoljen postupak

  -Zabranjeno je jesti i piti u toku namaza

-Onaj ko pojede ili popije nešto u toku namaza i to namjerno učini obavezan je da namaz obnovi

-Smješak (bez puštanja glasa) ne kvari namaz

-Smijanje kvari namaz

-Onaj ko klanja iza imama i napravi grešku nije dužan učiniti sedždu

-Maloljetnom dječaku džuma nije obavezna

-Ženama džuma nije obavezna

-Džuma je obavezna slobodnim muškarcima tj.koji nisu robovi, punoljetnim i koji nisu na putovanju,a koji pri tome nemaju opravdanja za izostavljanje džume

-Džuma namaz ima dva rekata

-Onaj koga prođe džuma,a  nije putnik klanjat će četiri rekata

 

Izvor: El-Idžma, od Ibn Munzirija

PITANJE:

Da li teškoće smrtne agonije i bolesti ublažavaju grijehe? Molim Vas da odgovorite.

 

ODGOVOR:

Svakako, sve što zadesi čovjeka: bolest, nesreća, briga ili tuga, pa čak i trn koji ga ubode, briše njegove grijehe. Uz to, ako se strpi i nada se nagradi od Allaha, imat će nagradu za sabur koji je pokazao prilikom nedaće koja ga je zadesila. Nema razlike između nedaća koje čovjeka zadese prilikom smrti i onih prije. Sve nedaće vjernicima brišu grijehe, na što ukazuju riječi Uzvišenog: “Kakva god vas nesreća zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (Eš-Šura, 30.)
Ako nedaće bivaju zbog onoga što smo zaradili, onda to ukazuje na to da one brišu one grijehe koje smo uradili i zaradili.
l Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio je da vjernika ne zadesi briga, tuga, ili bol, čak i ubod trna, a da mu Allah, dž. š., time ne izbriše grijehe.

 

Izvor:http://www.islamhouse.com/p/406185