Pitanje:

 

Čitao sam u raznim odgovorima da nije dozvoljeno prilikom dove kazati : Gospodar  te uputio inšaAllah, niti :Molim Allaha da mi oprosti ako hoće, tj. molim Allaha da mi oprosti inšaAllah  isl.

 

Odgovor:

Od Enesa r.a., se prenosi da je  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Kada neko od vas bude učio dovu, neka bude odlučan u tome i neka nipošto ne govori:Gospodaru moj, ako hoćeš oprosti mi, jer  ne postoji niko ko  Allaha na nešto može prisiliti.” (Buhari)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Neka niko od vas ne govori: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš, Allahu moj, smiluj mi se ako hočeš, nego neka bude odlučan u svojoj dovi, jer Allah radi šta hoće i niko ga ne može ni na šta prisiliti.” (Buhari i Muslim)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Kada neko od vas bude učio dovu ne ka ne govori: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš, nego neka čvrsto i odlučno dovu čini…”(Muslim)

Tumačeći riječi: neka čvrsto i odlučno dovu čini , poznati učenjak Ebu-l-Ala El-Mubarekfuri u djelu Tuhfet-l-Ahvezi ,veli: “Neka čvrsto i odlučno moli Allaha, bez imalo slabosti, te da prilikom dove to ne vezuje za Allahovo htjenje, tj. da kaže:inšaAllah (ako Allah hoće)…”

Dakle, kada neko bude učio dovu neka ne govori:Molim Allaha da mi oprosti inšaAllah, ili molim Allaha da me učini šehidom inšaAllah i slično tome, nego neka to čini bez spomena riječi inšaAllah.